Contact

 • phone-icon

  Jakub Gruszczyński

  +48 602-397-975

  Emilia Płaczek

  +48 882-143-312

   

 • map-icon

  ul. Gen. J. Bema 23/29
  87-100 Toruń

Payments realizes

Deliveries

pattern of withdrawal

....................................                                                                                                                                     ..................., dnia ..........................r.

ul. .............................

…………...................                                                                                                                                                                                                               /adres konsumenta/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Usługodawca

                                                                                                                                                         Centrum Wspinaczkowe 'GATO'

                                                                                                                                                         ul.Bema 23/29

                                                                                                                                                         87-100 Toruń

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia ............................., zawartej z usługodawcą.

Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. ustawy, a wobec nierozpoczęcia świadczenia usług odstąpienie jest w pełni skuteczne.

 

 

 

 

 

......................................